Natuurgebied

Dicht bij de IJssel liggen de hogere oeverwallen waar het zand uit het sneller stromende water bij overstromingen is neergezakt. Op deze oeverwal ligt het dorp Terwolde en is de grond dus lichter met wat meer akkerbouw. Achter deze oeverwallen kwam bij overstromingen het water tot stilstand en zakten de fijne kleideeltjes neer. Dit resulteerde in zeer zware kleigronden, de komgronden genoemd. Tot in de zestiende eeuw waren deze komgronden nat hooiland, ze konden alleen in de zomer gebruikt worden en dan met name voor de hooiwinning.

Ons bedrijf ligt op het punt waar de zware komgronden beginnen. Jarenlang is naast ons bedrijf de zware kleigrond afgegraven voor de productie van steengaas en steenstrips. In 2001 is dit afgraven gestopt. Het spontaan ontstane wilgenbos op het afgegraven gebied van 10 hectare is toen omgevormd tot een natuurgebied met dijken, poelen, rietvelden, wilgenbos, eilanden en kleine productieweilanden. Er is dus grillig gevormd weiland ontstaan tussen de poelen, rietvelden en wilgenbos. In dit gebied zorgen onze schapen er voor dat het wilgenbos zich niet weer uitbreidt. Soms moeten we op moeilijk bereikbare plekken er voor zorgen dat de wilgengroei nog wat beteugeld wordt.

Onderhoud van een wilgenbos in het natuurgebiedOnderhoud van het wilgenbos

De weilanden inclusief het wilgenbos, beweiden we met een koppel volwassen dekrammen in de winter en het voorjaar. In de zomer is het een prachtige locatie voor de gespeende ooien.

Gespeende ooien in de weilanden in het natuurgebiedGespeende ooien in de weilanden in het natuurgebied